Kategoria: Ogłoszenia Sołtysa

dom-kultury

Zebranie wiejskie – 2 września 2018 r.

Sołtys Siedlisk zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 2 września 2018 r.  o godz. 14:00 w Wiejskim Domu Kultury w Siedliskach. W przypadku braku wymaganej frekwencji tj. 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30.

Tematem zebrania będzie:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków w ramach fundyuszu

Czytaj więcej

Ogłoszenie Sołtysa

Sołtys wsi Siedliska informuje, że przyjmuje podatek i opłaty za wywóz odpadów komunalnych w dniach :

  • 13, 14 marca 2018 r. w godz. 8:00-12:00 – w Szkole Podstawowej w Siedliskach
  • 15 marca 2018 r. w godz. 8:00-12:00 – w budynku Domu Kultury

Będzie również możliwość zapisu na sadzonki

Sołtys
Zdzisław Górka

Czytaj więcej