Spotkania synodalne

Najbliższe spotkanie synodalne : 
MATERIAŁY na spotkanie kwietniowe:
MATERIAŁY na spotkanie marcowe:
MATERIAŁY na spotkanie lutowe:
MATERIAŁY na spotkanie styczniowe:
Barbara Sowa
Sekretarz PZS