Spotkania synodalne

Najbliższe spotkanie synodalne : niedziela 3 lutego 2019r. godz. 15:00
MATERIAŁY na spotkanie lutowe:
MATERIAŁY na spotkanie styczniowe:
Tym razem bardzo proszę, aby każdy przygotował krótką pisemną refleksję
jako odpowiedzi na pytania zawarte w konspekcie i przyniósł ją na spotkanie.
Barbara Sowa
Sekretarz PZS