Godzina Miłosierdzia

Z dzienniczka św. Siostry Faustyny: Daję ludzkości ostatnią deskę ratunku, bo jest ucieczką do miłosierdzia Mojego. Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników , aby mogli zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Mojego Krew i Woda – jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem, dla nich mieszkam w Tabernakulum jako KRÓL MIŁOSIERDZIA.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego po Mszy św. udaliśmy się do kaplicy Bożego Miłosierdzia na Godzinę Miłosierdzia. Wspólnie modliliśmy się i ofiarowaliśmy wszystkie nasze troski i intencje przed obrazem Jezusa Miłosiernego . Na koniec zawierzyliśmy siebie Jego Miłosierdziu.

About the author