Godzina Miłosierdzia

Takimi słowami zwrócił się do św. s. Faustyny Pan Jezus: Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego zaraz po Mszy udaliśmy się do kaplicy Miłosierdzia Bożego na Godzinę Miłosierdzia. Przed obrazem Jezusa Miłosiernego zawierzyliśmy siebie, nasze rodziny i wszystkie sprawy, z którymi przyszliśmy. Podczas odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia polecaliśmy Jezusowi zarówno intencje, które były zbierane przed nabożeństwem jaki i te, które sami w chwili ciszy oddaliśmy Jezusowi. Nabożeństwo zakończyło się aktem zawierzenia siebie Jezusowi Miłosiernemu. Całość ubogacona była pieśniami o Bożym Miłosierdziu. Postarajmy się przychodzić do Jezusa i zanurzać się w Jego miłosiernym Sercu jak najczęściej, prosząc nie tylko za siebie i swoje rodziny, ale również za każdego oddalonego od Boga.

About the author