Informacje parafialne 25.03.2020

Opracowane na podstawie zarządzeń państwowych oraz Dekretu Biskupa Diecezjalnego, oraz noty uzupełniającej do Dekretu Biskupa.

  1. W każdej Mszy Świętej, aż do odwołania (również w niedziele), może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących posługę (organista, kleryk), dlatego osoby zamawiające intencję mszalną, które chciałyby brać udział w liturgii, powinny wcześniej zgłosić fakt uczestniczenia we Mszy Świętej. Bardzo prosimy, aby zadzwonić wcześniej pod numer tel. 789 293 291 (ks. Paweł) i zgłosić swoje uczestnictwo.  Zamówione intencje mszalne będą odprawione zgodnie z ogłoszeniami (intencje będą zamieszczane na stronie internetowej naszej parafii i w gablocie przed wejściem do kościoła). Bardzo prosimy o podporządkowanie się tym wymogom.
  2. Spowiedź będzie codziennie w dni powszednie od godziny 15.00. do 16.30. po wcześniejszym telefonicznym kontakcie na konkretną godzinę.

Kontakt telefoniczny:
ks. proboszcz – 18 355 06 51
ks. Paweł – 789 293 291

Bardzo prosimy telefonować w godzinach od 9.00. – 16.00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu dla chętnych będzie po wieczornej Mszy Świętej od godziny 17.30. do 18.30, z zachowaniem wymogu, by nigdy w kościele nie przebywało więcej niż 5 osób jednocześnie. Dlatego prosimy, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w adoracji Najświętszego Sakramentu, aby zadzwonił wcześniej pod numer te. 789 293 291 (ks. Paweł) i wpisał się na listę adoracyjną. Adoracja będzie podzielona na cztery części:

Od 17.30 – 17.45, 17.45 – 18.00, 18.00-18.15, 18.15- 18.30.

Co 15 minut kapłan będzie udzielał Komunię Świętą.

Do chorych kapłani udają się z posługą sakramentalną w sytuacji zagrożenia życia.

Obrzędy pogrzebu ograniczone zostają wyłącznie do stacji przy grobie.
W modlitwie tej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Msza Święta za zmarłego zostanie odprawiona w kościele w dniu pogrzebu, bez udziału ciała zmarłego.

W tych trudnych chwilach jako kapłani zapewniamy wszystkich parafian o modlitwie.

About the author