Parafialny Zespół Synodalny – ważne informacje

W zawiązku z sytuacją epidemii oraz zarządzeniami państwowymi i dekretami Ks. Biskupa Ordynariusza nie odbędą się do odwołania spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego. Dlatego proszę członków naszego zespołu o zapoznanie się z materiałami umieszczonymi w zakładce „Parafialny Zespół Synodalny – spotkania” i udzielenie odpowiedzi na pytania do marcowego konspektu oraz wysłanie ich na adres mailowy: barbaraewasowa@gmail.com do dnia 1 kwietnia 2020r.

Pytania:

  1. Jak zoptymalizować współpracę między parafią (mediami parafialnymi) a mediami diecezjalnymi?
  2. Co stanowi największe wyzwanie w redagowaniu mediów parafialnych i jak diecezja (media diecezjalne) mogłyby okazać się w tym pomocne?

About the author