Parafialny Zespół Synodalny

Wszyscy ochrzczeni są powołani do odpowiedzialności za Kościół, bo Kościół to „communio” – wspólnota osób wzajemnie obdarowujących się. Kościół potrzebuje naszego zaangażowania, aby wzrastać i rozwijać się. Wezwanie to dotyczy nie tylko osób duchownych, ale i świeckich. Wypływają z niego m.in. zadania Parafialnych Zespołów Synodalnych powołanych, jak mówi bp Leszek Leszkiewicz po to, żeby treści, które będą podejmowane na synodzie były przedyskutowane na gruncie parafialnym. Później owoce tych rozmów wrócą do synodu i będą miały ważne znaczenie w procesie tworzenia nowego prawa”.

Dnia 4 marca 2018r. podczas spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej powołany został skład zespołu dla naszej parafii, do którego weszli członkowie Rady Duszpasterskiej oraz przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas i Młodzieżowej Grupy Apostolskiej, a przewodniczy mu ks. Proboszcz. 7 kwietnia odbyło się w Korzennej pierwsze dekanalne spotkanie zespołów synodalnych.

21 kwietnia 2018r. miała miejsce w Tarnowie uroczysta inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej, podczas której wzięli udział również członkowie naszego zespołu synodalnego, a głos dzwonów bijących o godz. 10:00 we wszystkich parafiach diecezji obwieścił początek tego doniosłego wydarzenia, którego jesteśmy świadkami – https://www.youtube.com/watch?v=vIq8oHfMk08

Rok pierwszy Synodu został poświęcony RODZINIE, kolejne dwa – ŻYCIU PARAFIALNEMU i EWANGELIZACJI.

Zadania PZS to modlitwa, propagowanie informacji nt działalności Synodu, refleksja nad zagadnieniami Synodu, formułowanie postulatów, własna formacja.

Zespół synodalny spotyka się co miesiąc, by opracować dla sekretariatu Synodu zadane zagadnienia. Metodologia prac polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania: JAK JEST? – diagnoza sytuacji; JAK POWINNO BYĆ? – ujęcie teologiczne oraz CO ROBIĆ ABY BYŁO JAK POWINNO BYĆ? – sposoby naprawy sytuacji. Powstałe w wyniku spotkania materiały są przekazywane do dekanalnego ks. Relatora, który z kolei przesyła je do Sekretariatu V Synodu DT.

Do tej pory odbyły się spotkania, podczas których poruszano następujące tematy:

MAJ 2018 – Modlitwa w rodzinie chrześcijańskiej

CZERWIEC 2018 – Dialog w małżeństwie i w rodzinie

WRZESIEŃ 2018 – Wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinie

PAŹDZIERNIK 2018 – Dziedzictwo rodziny diecezjalnej prezi.com/view/XbZZrXkOkOnzwtuQMagS/

LISTOPAD 2018 – Kryzysy wspólnoty rodzinnej

GRUDZIEŃ 2018 – Celebracja świąt w rodzinie

STYCZEŃ 2019 – Towarzyszenie osobom żyjącym w związkach nieregularnych

LUTY 2019 – Rodzina w potrzebie

MARZEC 2019 – Rodzina a media

Spotkania te zaowocowały już opracowaniem „Projektu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin” , który będzie przedstawiony na II Sesji Plenarnej Synodu w lutym 2019r.

Na październikowym spotkaniu PZS postanowił o organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego celem będzie przybliżenie dziedzictwa kulturowego naszej parafii. Informacje o konkursie ukazały się już na stronie siedliska.info – Konkurs plastyczny „Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej parafii”

Wszystkie informacje i materiały są na bieżąco publikowane na stronie synodtarnow.pl, gdzie w zakładce POBIERZ można zapoznać się również z konspektami spotkań parafialnych zespołów synodalnych.

Modlitwa w intencji Synodu :

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy jako rodzina tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecezjalny.

Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym, odnowić i ożywić nasz Kościół tarnowski i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu.

Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!

Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami!