Spotkania synodalne

Najbliższe spotkanie synodalne : …
MATERIAŁY marcowe:
MATERIAŁY lutowe:
MATERIAŁY styczniowe:
Bardzo prosimy, aby Parafialny Oddział Caritas przedstawił roczne  sprawozdanie ze swojej działalności. Każdy Parafialny Oddział Caritas
ma obowiązek sporządzić takie sprawozdanie do końca stycznia i przesłać je do Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej.
MATERIAŁY grudniowe:
MATERIAŁY listopadowe:
MATERIAŁY październikowe:
MATERIAŁY wrześniowe:
LISTY do członków PZS z SEKRETARIATU Synodu:
MATERIAŁY czerwcowe:
MATERIAŁY majowe:
ROK PIERWSZY SYNODU DT – RODZINA
MATERIAŁY na spotkanie kwietniowe:
MATERIAŁY na spotkanie marcowe:
MATERIAŁY na spotkanie lutowe:
MATERIAŁY na spotkanie styczniowe:
Barbara Sowa
Sekretarz PZS