Spotkania synodalne

Od września V Synod Diecezji Tarnowskiej wznawia swoje prace. W porozumieniu z księdzem Proboszczem wybraliśmy wariant C, czyli :

Proszę członków Parafialnego Zespołu synodalnego o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej materiałami. Następnie należy odpowiedzi zapisać na kartce i przynieść do zakrystii w następną niedzielę tj. 6 września. Z tych notatek zostanie przez panią sekretarz sporządzony protokół i odesłany do dekanalnego Księdza Relatora. Odpowiedzi na pytania można również wysłać pocztą mailową na adres: deinde@zs-siedliska.pl

Mile widziane są również refleksje i przemyślenia Parafian nie wchodzących w skład parafialnego zespołu synodalnego.

Proszę o poważne i odpowiedzialne potraktowanie zadanej nam pracy synodalnej.

Materiały na STYCZEŃ 2021:

KONSPEKT-Miłosierdzie bramą i drogą ewangelizacji-styczeń 2021

Miłosierdzie bramą i drogą ewangelizacji – Konsultacje

Materiały na GRUDZIEŃ 2020:

Katecheza-rodzinna.-Konspekt-PZS

Katecheza-rodzinna.-Konspekt-PZS Katecheza-rodzinna.-Konsultacje

Materiały na LISTOPAD 2020:

Błogosławieństwo rodzin. Wizyta duszpasterska. Konspekt

Błogosławieństwo rodzin. Wizyta duszpasterska. Konsultacje

Materiały na PAŹDZIERNIK 2020:

Wspolnota-parafialna-w-sluzbie-misji-ewangelizacyjnej-Kosciola-1-1

Wspolnota-parafialna-w-sluzbie-misji-ewangelizacyjnej-Kosciola.-Konsultacje-1

Materiały na WRZESIEŃ 2020:
Parafia środowiskiem budzenia, wzrostu i dojrzewania powołań kapłańskich i zakonnych

MATERIAŁY marcowe 2020:
MATERIAŁY lutowe 2020:
MATERIAŁY styczniowe 2020:
Bardzo prosimy, aby Parafialny Oddział Caritas przedstawił roczne  sprawozdanie ze swojej działalności. Każdy Parafialny Oddział Caritas
ma obowiązek sporządzić takie sprawozdanie do końca stycznia i przesłać je do Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej.
MATERIAŁY grudniowe 2019:
MATERIAŁY listopadowe 2019:
MATERIAŁY październikowe 2019:
MATERIAŁY wrześniowe 2019:
LISTY do członków PZS z SEKRETARIATU Synodu:
MATERIAŁY czerwcowe 2019:
MATERIAŁY majowe 2019:
MATERIAŁY na spotkanie kwietniowe 2019:
MATERIAŁY na spotkanie marcowe 2019:
MATERIAŁY na spotkanie lutowe 2019:
MATERIAŁY na spotkanie styczniowe 2019:
Barbara Sowa
Sekretarz PZS