Spotkania synodalne

Od września V Synod Diecezji Tarnowskiej wznawia swoje prace. W porozumieniu z księdzem Proboszczem wybraliśmy wariant C, czyli :

Proszę członków Parafialnego Zespołu synodalnego o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej materiałami. Następnie należy odpowiedzi zapisać na kartce i przynieść do zakrystii w następną niedzielę tj. 6 września. Z tych notatek zostanie przez panią sekretarz sporządzony protokół i odesłany do dekanalnego Księdza Relatora. Odpowiedzi na pytania można również wysłać pocztą mailową na adres: deinde@zs-siedliska.pl

Mile widziane są również refleksje i przemyślenia Parafian nie wchodzących w skład parafialnego zespołu synodalnego.

Proszę o poważne i odpowiedzialne potraktowanie zadanej nam pracy synodalnej.

Materiały na WRZESIEŃ 2020:
Parafia środowiskiem budzenia, wzrostu i dojrzewania powołań kapłańskich i zakonnych

MATERIAŁY marcowe:
MATERIAŁY lutowe:
MATERIAŁY styczniowe:
Bardzo prosimy, aby Parafialny Oddział Caritas przedstawił roczne  sprawozdanie ze swojej działalności. Każdy Parafialny Oddział Caritas
ma obowiązek sporządzić takie sprawozdanie do końca stycznia i przesłać je do Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej.
MATERIAŁY grudniowe:
MATERIAŁY listopadowe:
MATERIAŁY październikowe:
MATERIAŁY wrześniowe:
LISTY do członków PZS z SEKRETARIATU Synodu:
MATERIAŁY czerwcowe:
MATERIAŁY majowe:
ROK PIERWSZY SYNODU DT – RODZINA
MATERIAŁY na spotkanie kwietniowe:
MATERIAŁY na spotkanie marcowe:
MATERIAŁY na spotkanie lutowe:
MATERIAŁY na spotkanie styczniowe:
Barbara Sowa
Sekretarz PZS