referendum sala

Wybory prezydenckie 2015 – głosowanie w Siedliskach

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

1203

Komisja otrzymała kart do głosowania

1000

Nie wykorzystano kart do głosowania

479

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)

521

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)

0

Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

2

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

2

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

2

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

0

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

0

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania

0

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania

0

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny

2

Liczba kart wyjętych z urny

523

w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania

2

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)

0

Liczba kart ważnych

523

Liczba głosów nieważnych

7

Liczba głosów ważnych

516

Lp. Nazwisko i imię – imiona Liczba głosów ważnych
1. Grzegorz Michał Braun 6
2. Andrzej Sebastian Duda 290
3. Adam Sebastian Jarubas 9
4. Bronisław Maria Komorowski 122
5. Janusz Ryszard Korwin-Mikke 19
6. Marian Janusz Kowalski 1
7. Paweł Piotr Kukiz 51
8. Magdalena Agnieszka Ogórek 13
9. Janusz Marian Palikot 1
10. Paweł Jan Tanajno 0
11. Jacek Wilk 4
Razem 516

 

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.