X Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej

W sobotę 28 września uczestniczyłam jako przedstawiciel parafii w X Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej, które było poświęcone mediom. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w tarnowskiej katedrze, a przewodniczył jej abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który również wygłosił homilię. Mszę św. koncelebrowali: biskup tarnowski Andrzej Jeż, abp Henryk Nowacki, bp Leszek Leszkiewicz i wielu kapłanów. Obecny był także bp Stanisław Salaterski. Następna część spotkania odbyła się już w budynku Urzędu Wojewódzkiego. Prelegenci mówili o roli mediów w życiu Kościoła i parafii, wspominano abpa Józefa Życińskiego, głównego inicjatora powstania diecezjalnych mediów. 25 lat temu powołano Radio RDN, „Tarnowskiego Gościa Niedzielnego” oraz Katolicką Agencję Informacyjną.

Spotkanie rozpoczął ordynariusz tarnowski bp Andrzej Jeż, który podkreślił, że Kościół jako wspólnota wierzących zajmuje się przede wszystkim człowiekiem, jego drogą do zbawienia. Chce też [Kościół] uczestniczyć w tym obszarze kultury, jakim są środki społecznego przekazu. Co więcej z racji ich niejednoznaczności, nie może stać z boku i przyglądać się. Może natomiast wpłynąć na pozytywny rozwój współczesnych mediów.

Abp Stanisław Budzik wygłosił wykład dotyczący internetu. Papież Benedykt XVI mówił, że to szósty kontynent, który trzeba odkryć i ewangelizować – mówił. Cyberprzestrzeń nie jest neutralna pod względem etycznym, powoduje również nowy rodzaj wykluczenia tych, którzy sobie w tym świecie nie radzą. Pozytywna fuzja środków medialnych (dźwięk, obraz, słowo drukowane) pozbawia jednak głębi to źródło informacji. Cennym towarem jest tu wiedza, której posiadanie i szafowanie nią prowadzi również do nadużyć. Przekraczane są granice przestrzenne i mentalne, ale jest to też niepełne. Z jednej strony to wygodne i skuteczne narzędzie logistyczne, z drugiej jednak – pojawia się uzależnienie od świata cyfrowego, dokąd uciekają ci, którzy nie mają spełnienia w realu. W związku z tym arcybiskup zwrócił uwagę na  7 postulatów duszpasterskich m.in. prymat realu nad wirtualnym światem, prymat dobra czynionego nad opisywanym.

Nawiązał do tego Rafał Łączny przedstawiciel Katolickiej Agencji Informacyjnej założonej przez bpa Życińskiego w 1993r. Wskazał na to, jak we współczesnym świecie jesteśmy bombardowani informacjami. Jest to ok. 34 gigabajtów, czyli 100 tysięcy słów dziennie. W porównaniu, nasi przodkowie nie znający mass mediów przyswajali taki ogrom wiedzy w ciągu roku. Przeważają informacje dobre, ale w jakiś sposób nasza uwaga ogniskuje się na tych złych, których jest w mediach mniej. Poddał również propozycje jak wykorzystać media w parafii. Miałyby to być np. na bieżąco uzupełniana strona internetowa parafii, gazeta parafialna, zaistnienie grup parafialnych w mediach społecznościowych, a o ważniejszych wydarzeniach w parafii informowałyby plakaty i media lokalne – zmuszać te media, żeby mówiły o nas, o katolikach, o chrześcijanach, o tym co robimy. 

Następnie o „Gościu Tarnowskim”, opowiadał jego redaktor naczelny ks. Zbigniew Wielgosz, o radiu RDN Małopolska mówił jego szef ks. Piotr Adamczyk, o telewizji Synaj TV Klaudia Tarczoń, a o diecezjalnej stronie internetowej Ewa Biedroń. Na koniec przedstawiciele parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzesku opowiedzieli o tworzonej przez siebie gazecie parafialnej. W spotkaniu brało udział ponad pół tysiąca uczestników. Fotogalerie na stronie diecezji tarnowskiej, „Gościa Niedzielnego” i diecezjalnego radia RDN.

Barbara Sowa

Foto: Gość Niedzielny

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *