Kochani Parafianie! Drodzy Goście!

Błogi czas, święty czas,
weselmy się w Panu wraz.
Jezu z miłosierdzia Twego,
w głębinie serca naszego,
łaska cieszy nas.

Błogi czas, święty czas,
od niebiańskich płynie bram,
bo Twe Jezu Narodzenie,
przynosi ludziom zbawienie,
Jezu, króluj nam.

Kochani Parafianie! Drodzy Goście!

Piękne jest czekanie, które kończy się spotkaniem. Radosne spotkanie w tajemnicy Bożego Narodzenia gdzie, nasz wzrok i nasze serca kierujemy w stronę Betlejemskiej Szopki, gdzie Bóg opuszcza niebiosa i przychodzi na ziemię, aby być bliżej człowieka.  Jezus przychodzi aby być z nami i aby przywrócić nam nadzieję.

            Życzymy Wam, aby Święta Bożego Narodzenia  były czasem wzajemnej życzliwości, miłości  i nadziei, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość!

            Życzymy, aby Chrystus, który jest Światłością świata, obdarowywał  Was swoim błogosławieństwem. 

            Niech prawdziwa Boża radość przepełni Wasze serca. Niech rozlewa się w rodzinach, sąsiedztwie i w całej naszej parafii.

            Niech Narodzony Jezus Chrystus ze swoimi łaskami będzie pośród Was w świątecznym czasie i przez wszystkie dni Nowego  Roku

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

Księża posługujący w parafii

About the author