Czego życzyć Kapłanowi?…

W niedzielę 23 sierpnia nasza parafialna wspólnota wyrażała wdzięczność księdzu wikariuszowi Pawłowi Zawiślanowi za cztery lata pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Dekretem księdza biskupa Andrzeja Jeża ksiądz Paweł podejmuje posługę w parafii Rajbrot.

W imieniu swoim i nas wszystkich ksiądz Proboszcz Władysław Skoczeń, a następnie Rada Parafialna dziękowali za każdą sprawowaną Eucharystię, posługę w konfesjonale, modlitwy w intencji parafii, pracę katechetyczną, pracę z młodzieżą i dziećmi, organizowane pielgrzymki i ekstremalne drogi krzyżowe, wizyty duszpasterskie, kazania, nauczanie i rozmowy.

W sobotę 22 sierpnia szczególne podziękowania przygotowały grupy, którymi się ksiądz Paweł opiekował i je prowadził. Byli to: ministranci, lektorzy, Dziewczęca Grupa Maryjna – wraz z nimi ksiądz Grzegorz Kowalski i diakon Kamil Karpiński, a także Apostolska Grupa Młodzieżowa. Młodzież przygotowała specjalną oprawę Mszy Świętych w sobotę i w niedzielę.

Słowa wdzięczności płynęły ze wszystkich stron. Wybrzmiało wiele pięknych słów i życzeń, a wśród nich także i te płynące z głębi młodych serc, a ułożonych specjalnie dla ks. Pawła.

W poniedziałek 24 sierpnia pożegnali księdza Pawła: Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Reca w Siedliskach.

Czego życzyć Kapłanowi?...”
Niech łowi DUSZE dla Pana…
Odnawia je z zapałem i oddaniem…
Samotność i cierpienia nieustannie ofiarowuje,
A może być pewien, że trud jego zaprocentuje!
Ziarno zasiane wykiełkuje i wyrośnie…
Na kłosy dorodne
I chwały Pana godne!
To nic, że tutaj na ziemi więcej cierpień niż radości…
Niech Boża Radość i Pokój na zawsze w Księdza sercu gości.
Gromadź skarby w niebie
I troszcz się o siebie!
Prosimy Maryję i Świętych, aby Cię wspierali
I na pastwę zwątpienia, i rezygnacji nigdy nie oddali.
Modlitwa, uśmiech i służba – Twoi wierni PRZYJACIELE…
A wokół Ciebie takich jak my – wdzięcznych dusz – niechaj będzie wiele.
xx

About the author