Droga Krzyżowa

“Lecz On był przebity za nasze grzechy,
Zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
A w Jego ranach jest nasze zdrowie.”

W trzeci piątek Wielkiego Postu młodzież z naszej parafii przygotowała  Drogę krzyżową. Każdy nasz grzech został ukazany jako kamień rzucany pod nogi Jezusowi, który dźwiga krzyż. Jezus zbiera te kamienie ze Sobą na samą Golgotę.

Droga Krzyżowa to czas refleksji nad cierpieniem Jezusa, ale także nad własnym życiem i grzechami, które krzywdzą Boga i ludzi. To czas, który pozwala nam zatrzymać się, zastanowić i modlić się wraz z Jezusem, który idzie przed nami na drodze krzyżowej.

About the author