Dziękczynienie za 29 lat posługi księdza Proboszcza

Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebieśw. Jan Maria Vianney

7 sierpnia odbyła się Msza dziękczynna za 29 lat posługi księdza proboszcza w naszej parafii.

Parafia w ten sposób wyraziła swoją wdzięczność księdzu Władysławowi Skoczniowi za długoletnią posługę. Podczas Mszy św. dziękowaliśmy przede wszystkim Bogu za dar kapłaństwa i samą osobę naszego Księdza Proboszcza. Następnie w imieniu Rady Duszpasterskiej pan Robert Motyka przedstawił i podziękował za każdą pracę, jaka została wykonana zarówno przy kościele św. Mikołaja jak i przy kościele parafialnym. Jednak nie tylko to. Oprócz prac remontowych Księdzu Proboszczowi dziękowaliśmy za wygłaszane homilie, za posługę w konfesjonale, za każdy udzielony sakrament i przede wszystkim za to, że swoim przykładem przybliżał nam Boga. Na Mszy Świętej obecni byli księża i siostry pochodzący z naszej parafii, księża z dekanatu oraz księża, którzy pracowali wcześniej w naszej parafii jako katecheci. Został również odczytany list od prowincjała ks. Antoniego Motyki, naszego rodaka, który nie mógł przybyć na tę uroczystość z dalekiej Brazylii. Uroczystość uświetnili: pan organista, Liturgiczna Służba Ołtarza, Maryjki, strażacy, orkiestra dęta, poczty sztandarowe oraz członkowie delegacji poszczególnych grup.

Tekst i foto: Jolanta Ziomek

About the author