Materiały dla Parafialnego Zespołu Synodalnego marzec/kwiecień 2022

Szczęść Boże zamieszczam poniżej materiały na spotkanie synodalne w środę 30 marca 2022r. Uprzejmie proszę zapoznać się z nimi i przygotować do dyskusji.

Sekretarz PZS

MARZEC 2022

Kwiecień 2022

Szanowni Członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych,

w październiku ubiegłego roku rozpoczęliśmy w całym Kościele katolickim pierwszy etap Synodu Biskupów o synodalności. W naszej diecezji proces ten został włączony w trwający od kilku lat V Synod Diecezji Tarnowskiej. Materiały na kwietniowe spotkania PZS są bezpośrednim włączeniem się w diecezjalny etap konsultacji watykańskich. Przesyłamy, do zapoznania się, oryginalny zapis 10 kwestii Synodu Biskupów (Zał. 3), które są źródłem zwięzłych pytań dla PZS. Bardzo prosimy o odpowiedzi na te pytania (Zał. 1). Prosimy o przesyłanie ich, tak jak dotychczasowo, do Relatorów. Księża Relatorzy po sporządzeniu dekanalnej syntezy, prześlą ją do Sekretariatu Synodu. Nadesłane odpowiedzi na te konsultacje będą stanowiły, obok odpowiedzi z całego czasu trwania V SDT, podstawę do opracowania syntezy diecezjalnej i zostaną przesłane do KEP. W związku z tym, bardzo prosimy o terminowość nadsyłania odpowiedzi. Jako pomoc do medytacji przed spotkaniem PZS w kwietniu, wybraliśmy kilka watykańskich kwestii synodalnych (Zał. 2).

Z wyrazami szacunku, ks. Piotr Cebula, Sekretarz V SDT

About the author