Niedziela Palmowa – konkurs palm

28 marca 2021roku – Niedziela Palmowa – po Mszy Świętej o godzinie 10, zachowując coroczną tradycję naszej parafii, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu palmowego. Mogły wziąć w nim udział rodziny, które samodzielnie wykonały tradycyjną palmę.
W tym roku do konkursu przystąpiło piętnaście rodzin. Kryterium nadrzędnym była wysokość przyniesionej palmy.
Najwyższa – zdobywczyni I miejsca – miała 7 metrów i została wykonana przez rodzinę Bogusz z palmy, bukszpanu i pięknych, różnorodnych, wiosennych kwiatów z krepiny. Rodzina stworzyła ją w tydzień.

Na II miejscu znalazły się palmy rodziny Kalisz i rodziny Fryczek. Palma rodziny Kalisz tworzona była od początku trwania Wielkiego Postu. Została ona przyozdobiona dużą ilością drobnych kwiatów wykonanych z krepiny.

III miejsce zajęły dzieła: rodziny Szura i rodzin Ruchwa i Gucwa. Palma rodzin Ruchwa i Gucwa została wykonana z różnorodnych ziół zbieranych i suszonych przez cały rok. Wszystkie wymienione rodziny otrzymały nagrody, a ich palmy zdobią wnętrze naszego kościoła parafialnego.

Pozostałe rodziny biorące udział w konkursie otrzymały wyróżnienia, a wraz z nim upominki. Wkład pracy każdej rodziny został dostrzeżony i doceniony. Najmłodsi uczestnicy otrzymali dodatkowo malowanki o tematyce biblijnej.

Arcydzieła oceniało jury w składzie: ksiądz Grzegorz Ogórek, panie: Anna Motyka, Anna Wiejaczka, Joanna Job, pan Józef Orłowski.

About the author