Niedziela Palmowa w Jerozolimie

Procesja Niedzieli Palmowej rozpoczyna się tu z Sanktuarium Palm w Bethphage na Górze Oliwnej i prowadzi do Kościoła św. Anny i sadzawki Bethesda. Trwa ok 3 godziny i jest wielkim świętem dla miejscowych chrześcijan i pielgrzymów przybywających z całego świata. Niektórzy pątnicy niosą flagi, są ubrani w stroje narodowe, wśród nich są i Polacy w strojach krakowskich. Na końcu procesji idą franciszkanie i duchowieństwo diecezjalne wraz z administratorem apostolskim, z jego biskupami pomocniczymi oraz Kustoszem Ziemi Świętej.

Kilka zdjęć z procesji, na ostatnim – miejsce, gdzie Jezus uzdrowił chromego przy sadzawce i fragmenty rzymskich zabudowań.

kl. Dominik Sowa

A tu kilka zdjęć z samej Jerozolimy:

Widok z Góry Oliwnej
Cmentarz żydowski na jej zboczu
I na koniec wielbłąd przejażdżkowo – fotograficzny 😉

 

About the author