Obrzęd przyjęcia kandydatek do Dziewczęcej Służby Maryjnej i kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza

8 sierpnia w niedzielę podczas sumy, którą sprawował i obrzędowi przewodniczył ks. Grzegorz Ogórek, odbyło się uroczyste przyjęcie do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej i do wspólnoty Ministrantów.

Grono DSM powiększyło się o 7 dziewczynek, natomiast LSO o 3 chłopców. Przewodniczący grup prosili księdza katechetę, który był odpowiedzialny za ich formację, o włączenie kandydatów i kandydatek do tych wspólnot działających na terenie naszej parafii.

Przed modlitwą wypowiadaną przez przyszłe członkinie DSM-u kapłan poświęcił medaliki, które wręczył nowym maryjkom wraz ze strojem świadczącym o przynależności do grona DSM. Z kolei przed modlitwą, którą wypowiadali przyszli ministranci, kapłan poświęcił a następnie wręczył kapturki – symbol służby ministranckiej.

Wszyscy zgromadzeni na tej Mszy Świętej powierzyliśmy nowych członków wspólnot Najświętszej Maryi Pannie.

Tekst i foto: Jolanta Ziomek

About the author