ogłoszenie ws. azbestu – WNIOSKI do pobrania

Burmistrz Bobowej informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i składowania wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Refundacją z funduszu Programu i budżetu gminy objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Koszt nowego pokrycia i jego montażu należy do właściciela budynku.

Dodatkowo w 2015 roku dla rodzin najuboższych, których dochód na jedną osobę nie przekracza 456 zł netto a w przypadku osób samotnych 542 zł netto, możliwa będzie pomoc w postaci przyznania standardowej blachy pokryciowej w ilości zgodnej z powierzchnią dachu, z którego zdemontowano pokrycie azbestowe – maksymalnie do 150 m2.

Z uwagi na to, że projekt realizowany będzie do czerwca 2016r. i jest to obecnie jedyny program finansujący 100% kosztów demontażu, transportu i składowania eternitu – Burmistrz Bobowej prosi o zgłaszanie się do udziału w programie.

Formularze wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, pokój nr 21. lub u sołtysów.

Nabór trwa do 7 stycznia 2014 r.


DOKUMENTY –  WNIOSKI w formacie pdf:

About the author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.