Piesza Pielgrzymka do Tuchowa – 2022

8 lipca po błogosławieństwie księdza Proboszcza pielgrzymi udali się w trasę do Matki Boskiej Tuchowskiej. Podczas nocnej wędrówki towarzyszyła nam modlitwa zarówno indywidualna jak i wspólnotowa. Wspólnie trud swojego pielgrzymowania oddawaliśmy w ręce Maryi poprzez odmówienie Różańca św., Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz śpiewania pieśni, które pokrzepiały nasze serca. Na zakończenie pielgrzymki wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.

“Tyś jest Matką, więc Ci składam
ciało, zmysły i czym władam
przyjmij serce w podarunku,
a mnie pociesz w mym frasunku.”

About the author