Prace synodalne – przypomnienie

Szanowni Sekretarze Parafialnych Zespołów Synodalnych,

dzisiaj zostały wysłane do Księży Relatorów konspekty na spotkanie PZS w listopadzie. 

Przypominam, że ustalenia, które zostały podane we wrześniu nadal obowiązują, a więc spotkania PZS, tak jak do tej pory, powinny odbywać się co miesiąc według przygotowanego i przesłanego wcześniej przez sekretariat Synodu konspektu. Tak jak uprzednio, każde spotkanie składa z dwóch części – pierwsza formacyjna, druga to odpowiedzi (komentarz) na zadane pytania oraz wolne wnioski. W obliczu zagrożenia epidemicznego spotkania PZS powinny przebiegać następująco:

1. Spotkanie w formie zwyczajnej 

Według zasad „przed pandemią”, lecz z uwzględnieniem wszelkich aktualnych zarządzeń sanepidu dla danego powiatu.

Jeżeli Proboszcz rozezna, że nie ma możliwości przeprowadzenia spotkania w w/w sposób to powinien uczynić to, wybierając jedną z poniższych form:

2. Spotkanie online

Z wykorzystaniem platform typu: Zoom, Microsoft Teams, itp. Przy tej formie w protokole należy wpisać listę uczestników (bez ich podpisów). Sekretarz, przed spotkaniem, rozsyła konspekt członkom PZS. W trakcie spotkania sekretarz zbiera i wpisuje do tabeli odpowiedzi do drugiej części spotkania oraz po akceptacji przewodniczącego zespołu, przesyła uzupełnioną tabelę do księdza relatora. Przypominamy, że wnioski do relatora są przesyłane do 7 dnia kolejnego miesiąca, do sekretariatu Synodu do 15 dnia kolejnego miesiąca. Wszelkie inne ustalenia bez zmian.

3. Rozesłanie konspektów za pomocą poczty email

Sekretarz wysyła członkom PZS konspekt. Każdy członek PZS samodzielnie zapoznaje się z tekstem konspektu i przesyła swojemu sekretarzowi uwagi do II części. Sekretarz kompilując całość, po akceptacji Przewodniczącego, przesyła go relatorowi. W tej wersji należy szczególnie zwrócić uwagę na odpowiednie rozplanowanie czasu, tak aby wnioski wysłać do relatorów w ustalonym terminie (jak w punkcie 2).

Z wyrazami szacunku

ks. Piotr Cebula, Sekretarz Generalny V SDT 

Poniżej wstawiam jeszcze raz materiały październikowe do ściągnięcia:

About the author