Rozdanie nagród uczestnikom parafialnego Konkursu Plastycznego

W lutową niedzielę synodalną odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu plastycznego „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne mojej parafii” zorganizowanego przez Parafialny Zespół Synodalny w  odpowiedzi na wrześniową dyskusję synodalną na temat dziedzictwa materialnego naszej diecezji. Konkurs ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku miał na celu poznanie kapliczek, krzyży i figur w rodzinnej parafii, wzbudzenie zachwytu nad pięknem tej małej architektury sakralnej i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

W organizację konkursu włączyły się szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej.

Praca plastyczna miała przedstawiać ujęcie tematu, a więc kapliczkę, krzyż lub figurę przydrożną znajdującą się na terenie parafii, dowolną techniką plastyczną w formacie płaskim nie większym niż A3 i nie mniejszym niż A4 lub przestrzenną 3D.

Na konkurs zgłoszono 13 prac w trzech kategoriach:

  • klasy I – III
  • klasy IV – VI
  • klasy VII – VIII i młodzież gimnazjalna.

Podczas spotkania synodalnego w styczniu komisja Parafialnego Zespołu Synodalnego wyłoniła trzech laureatów, po jednym w każdej kategorii. W niedzielę 25 lutego odbyło sie uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Towarzyszyła mu wystawa prac w kościele parafialnym •

About the author