Święta Bożego Narodzenia – teksty

Drodzy Członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych,
piękny i głęboki czas Adwentu już niedługo przejdzie w radość z tajemnicy Wcielenia przeżywanej w rodzinie i wspólnocie parafialnej, która jest rodziną rodzin.

Gromadząc się w rodzinie w Wigilię Bożego Narodzenia, często poszukujemy tekstów modlitw, które służą nam pomocą w głęboko duchowym i katolickim przeżyciu tej chwili. Przesyłamy zatem bardzo zwięzły tekst „Przy wigilijnym stole„, przygotowany przez Wydział Katechetyczny, którym można się posłużyć tym ważnym czasie.

W ostatnią niedzielę grudnia będziemy natomiast przeżywać Niedzielę Świętej Rodziny, podczas której tradycyjnie świętujemy jubileusze małżeńskie oraz małżonkowie odnawiają przyrzeczenia małżeńskie. Przesyłamy zatem dwie wersje odnowienia przyrzeczeń małżeńskich, przygotowane przez Wydział Małżeństw i Rodzin:

1. W obecności kapłana 2. Bez obecności kapłana – sami małżonkowie

Zachęcamy do wydrukowania tych tekstów oraz możliwie najbardziej uroczystego aktu odnowienia sakramentalnej miłości małżeńskiej. Proszę o szerokie przesyłanie/przekazywanie tych tekstów, aby jak najwięcej małżeństw i rodzin mogło skorzystać.


Z wyrazami szacunku : ks. Piotr Cebula, Diecezjalny Duszpasterz Małżeństw i Rodzin, Sekretarz Generalny V SDT

About the author