Wielkanoc 2019

Drodzy Członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych,

Mija pierwszy rok naszego wspólnego synodowania. Jest to czas refleksji nad minionym rokiem poświęconym rodzinie jak i czas przygotowań do kolejnego roku prac synodalnych, tym razem roku poświęconego tematowi parafii. Na początku pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie zaangażowanie i podjęty wysiłek  na rzecz Synodu. Przesyłamy również w załączeniu życzenia świąteczne. Korzystając z okazji, chcemy przekazać kilka refleksji/ informacji:

1. Przypominamy, że drugi rok Synodu będzie rokiem poświęconym parafiom, gdzie szczególnie będziemy chcieli uaktywnić wspólnotę parafialną.

2. Prosimy o przekazywanie informacji o pracach PZS całej parafii. Zachętę do informowania parafian o pracach PZS przesłaliśmy do Księży Proboszczów. Warto umieścić tę informacje w gablocie parafialnej.

3. Artykuł w Gościu Niedzielnym (dodatek tarnowski) w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, będzie poświęcony Synodowi w kontekście wspólnoty parafialnej – zachęcamy do lektury.

4. W drugim roku Synodu nastąpi nieznaczna zmiana formuły 2. części spotkania PZS. Informację o tym przekażemy niedługo w odpowiedniej instrukcji dla PZS.

5. Przypominamy, że na Sesje Plenarne Synodu zaproszeni są członkowie V Synodu Diecezji Tarnowskiej, których aktualnie jest blisko 430 osób. Są to osoby, które otrzymały imienne powołanie na V Synod od Biskupa Andrzeja Jeża specjalnym dekretem.  To m. in. Członkowie Komisji Synodalnych (np. Komisji Małżeństw i Rodzin, Komisji ds. Ewangelizacji itd.) lub osoby powołane z innych tytułów. Takie powołanie otrzymała także jedna osoba świecka z dekanatu, która reprezentuje wszystkie Parafialne Zespoły Synodalne oraz parafialne rady duszpasterskie z całego dekanatu. To Wasz bezpośredni reprezentant na Sesję Plenarną Synodu. Bardzo prosimy, abyście otoczyli tę osobę Waszą modlitwą. Warto na stałe zatroszczyć się o zapewnienie jej modlitewnego wsparcia na czas prac V Synodu.

6. Kto jeszcze nie dostarczył Księdzu Relatorowi kopii protokołów ze spotkań PZS prosimy aby uczynił to w najbliższym czasie. Protokoły będą przekazane przez Księży Relatorów do sekretariatu Synodu w czasie II Sesji Plenarnej.

Drodzy Członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych, przesyłam wielkanocny numer pisma kleryckiego „Poślij mnie„, który zasadniczo w całości jest poświęcony rodzinie oraz pracom V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Zachęcamy do lektury i przesłania go swoim znajomym, aby cenne informacje o rodzinie i Synodzie rozchodziły się jak najszerzej.

Wielkanocny numer Poślij Mnie

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Życzymy głębokiego przeżycia czasu Triduum Sacrum oraz doświadczenia obecności zmartwychwstałego Chrystusa.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

ks. Piotr Cebula, Sekretarz V SDT

Sekretariat
V Synodu Diecezji Tarnowskiej

About the author