dom-kultury

Zebranie wiejskie – 2 września 2018 r.

Sołtys Siedlisk zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 2 września 2018 r.  o godz. 14:00 w Wiejskim Domu Kultury w Siedliskach. W przypadku braku wymaganej frekwencji tj. 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania drugi termin zebrania ustala się na godz. 14:30.

Tematem zebrania będzie:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków w ramach fundyuszu sołeckiego na 2019 r.
  • Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.
  • Podsumowanie kadencji 2014-2018:
    • informacja Sołtysa z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
    • Informacja Burmistrza Bobowej z realizacji zadań inwestycyjnych na terenie sołectwa Siedliska oraz w Gminie Bobowa.
  • Sprawy bieżące.
  • Wolne wnioski.

About the author