Zmiany w synodowaniu Parafialnych Zespołów Synodalnych

Drodzy Sekretarze Parafialnych Zespołów Synodalnych!

Pragnę poinformować, że na posiedzeniu Komisji Głównej, które odbyło się 21 czerwca br. podjęto decyzję o zmianie formy części formacyjnej spotkań Parafialnych Zespołów Synodalnych (spotkania PZS składają się z części formacyjnej i konsultacyjnej).

Po zmianach comiesięczne spotkanie PZS ma wyglądać następująco:

a) Część formacyjna – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Może to być Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św., bezpośrednio przed konsultacyjną częścią spotkania PZS.  Do każdej Adoracji będą przygotowane materiały do indywidulanej medytacji przez każdego Członka PZS. Materiały te będą nawiązywały do aktualnego synodalnego tematu miesiąca.

b) Część konsultacyjna – PZS będą otrzymywać od Komisji Synodalnych fragmenty dokumentów/projektów/programów formacyjnych do konsultacji. Zasady odsyłania wyników konsultacji nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Synodalnych zostali zobowiązani, aby przygotować zwięzłą informację zwrotną (feedback) o tym jak przesłane konsultacje wpłynęły/wpłyną na pracę danej Komisji. Pierwsze sprawozdanie zostanie przesłane już we wrześniu z kwietniowych konsultacji. Ten krótki raport będzie zawierał dwa punkty:

a) zestawienie wyników konsultacji (zestawienie ilościowe, statystyki odpowiedzi, podsumowanie, itp. ) b) jasne określenie co było celem tych konsultacji, jak dana Komisja planuje wykorzystać informacje, które wynikły z konsultacji lub jak je już wykorzystała.

Ks. dr Piotr Cebula, Sekretarz V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Pełny tekst listu tutaj:

Informacja zwrotna (feedback) nt „Rola młodych w ewangelizacji rówieśników„:

About the author