Życzenia – sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej

„Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” /Iz 53, 5/

Szanowni Członkowie Parafialnych Zespołów Synodalnych,

życzymy aby nadchodzące dni były czasem otuchy i nadziei, czasem odradzania się wiary.

Jezus pokonał śmierć! Żyjmy w Nim. Dzielmy się Nim z innymi.

ks. Piotr Cebula, Agnieszka Juszczyk

Sekretariat V Synodu Diecezji Tarnowskiej

About the author